Höjda avgifter från 2023

2022-11-29

Foto på en drönare och på ett vägmärke för uppställningsplats för taxi. Från 2023 tas en ny tillsynsavgift ut av alla som har en taxiförarlegitimation. Den som inte kör taxi längre kan ogiltigförklara taxilegitimationen via en e-tjänst. Foto: Adobe Stock.

Den 1 januari 2023 justerar Transportstyrelsen många avgifter inom luftfart, sjöfart, järnväg och vägtrafik. I en del fall sänks avgifter men i huvudsak handlar det om höjningar. En sänkning som berör många är vägtrafikregisteravgiften medan det blir dyrare att ta ett drönarkort.

Det är ett stort antal avgifter som justeras från årsskiftet. En avgift som sänks, och som påverkar många i samhället, är vägtrafikregisteravgiften. Avgiften tas ut för varje bil, motorcykel, moped klass 1, motorredskap, släpvagn, terrängsläp och terrängmotorfordon. Den avgiften sänks från 75 till 62 kronor.

Den som vill ta ett drönarkort kommer däremot att få betala mer nästa år än i år. Själva provavgiften höjs från 130 till 390 kronor. Till det kommer avgiften för att registrera sig, som höjs från 50 till 130 kronor.

– Avgifterna för drönare infördes samtidigt med nya regler år 2021. Vi bedömde att fler skulle utbilda sig och skaffa drönarkort än vad som blev fallet. Det innebär att avgifterna blev för låga i förhållande till verkliga kostnader. Det är alltid en utmaning att göra rätt beräkningar av uppstartskostnader och volymer, säger Conny Comstedt, sektionschef vid avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen

Ny tillsynsavgift för taxiförare

Redan förra hösten beslutades om en ny, årlig tillsynsavgift på 175 kronor för den som har en taxiförarlegitimation. Den avgiften kommer att börja tas ut från och med 2023.

– Personer som inte längre kör taxi och därför inte heller behöver någon taxiförarlegitimation kan anmäla det till oss. Man gör det enkelt via e-tjänsten ”Taxiförarlegitimation – ogiltigförklaring på egen begäran” på vår webbplats”. Då slipper man betala nästa år, säger Henrik Julin som är sektionschef vid avdelning Väg- och järnväg på Transportstyrelsen.

Höjda avgifter inom luftfart, sjöfart och vägtrafik

Höjningarna som genomförs från 2023 gäller såväl avgifter för tillstånd och tillsyn som registerhållningsavgifter. Höjningar genomförs både för aktörer som bedriver verksamhet och för personliga certifikat. Inom flera områden är höjningarna ett första steg, som kommer att behöva följas av fler.

Det finns även verksamhet, främst i fråga om tillsyn, där Transportstyrelsen har tagit ut för höga avgifter. I de fallen sänker vi avgifterna från 2023. Så är fallet till exempel inom järnvägsområdet där avgifter inom tillsynsområdet sänks från och med årsskiftet. 

Läs mer: Transportstyrelsens avgifter

Ta del av föreskrifterna: Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter

E-tjänsten: Taxiförarlegitimation – ogiltigförklaring på egen begäran