Flygtrafiken fortsätter uppåt

2022-10-25

Bilden visar motorer på ett flygplan som flyger över en stad. Foto: Adobe Stock

Antalet flygpassagerare till och från svenska flygplatser har nära på fördubblats under det tredje kvartalet, jämfört med samma period i fjol. Det visar ny statistik från Transportstyrelsen. Samtidigt är det långt kvar till de nivåer som var före pandemin.

Totalt flög drygt 7,9 miljoner passagerare till och från de svenska flygplatserna under årets tredje kvartal. Det är 3,8 miljoner fler än under samma period förra året. Ökningen var allra störst i utrikestrafiken.

Vid en jämförelse med samma period 2019 går det dock att konstatera att flyget ännu inte har återhämtat sig efter pandemin. Då flög 10,9 miljoner passagerare till och från de svenska flygplatserna.

Till stor del kan ökningen fortfarande förklaras med att det återigen har blivit möjligt att resa sedan pandemin har klingat av.

Rapporten redogör även för hur utvecklingen har varit på de enskilda svenska flygplatserna under tredje kvartalet år 2021 och 2022.

Till rapporten: Flygtrafikstatistik kvartal 3/2022