Transportstyrelsen tar kritiken på största allvar

2017-07-20

Transportstyrelsen tar kritiken som riktas mot myndigheten från regeringen och medborgare på största allvar med anledning av de uppgifter som kommit fram i Säkerhetspolisens förundersökning kring Maria Ågren och myndighetens it-upphandling.

– Att vår förre generaldirektör fått ett strafföreläggande är en väldigt tydlig signal till myndigheten. Vi skyndar på vårt arbete med säkerhetshöjande åtgärder. Det är vårt mest prioriterade arbete, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör.

Många medborgare reagerar över de uppgifter om myndigheten som finns i media. De är oroliga för att deras uppgifter ska ha spridits.

– Vi har förståelse för den reaktionen. Helt klart behöver myndigheten vara självkritisk och konstatera att vi inte varit tillräckligt noggranna på säkerhetsområdet. Vi behöver vässa oss betydligt, i synnerhet eftersom vi ser en tydlig förändring mot en oroligare omvärld, säger Jonas Bjelfvenstam.

– Men jag vill förtydliga att Transportstyrelsen har bedrivit och bedriver ett omfattande arbete för att komma tillrätta med de brister som påtalats, säger Jonas Bjelfvenstam.

Det arbetet är tekniskt komplicerat och ska enligt nuvarande plan vara avslutat senast december 2017. Åtgärder som Transportstyrelsen genomför är bland annat att se till att driftpersonal är svensk och säkerhetsgodkänd. Vilka andra åtgärder som Transportstyrelsen gjort eller kommer att göra angående säkerheten i våra IT-system kan inte kommenteras närmare.