Vi rekommenderar att man använder lösenkod på mobilen, detta för att hindra att någon obehörig kommer åt information och åtkomst till appar.