Mycket av information på körkort är skyddat enligt sekretess. Det innefattar referensnumret och därför kan inte körkortets referensnummer kontrolleras på förhand med till exempel Transportstyrelsens körkortsavdelning.