Miljö och hälsa

Järnvägstrafikens mest påtagliga inverkan på miljö och hälsa är buller, men genom energieffektivisering finns också en potential för att minska de totala utsläppen klimatpåverkande gaser.

Luftföroreningar är inget större problem för människors hälsa vid normal järnvägsdrift, men det kan bli problem med partiklar i instängda miljöer, som stationer under mark.

Också byggande och drift av infrastruktur leder till stor energiförbrukning och utsläpp till mark och vatten samt barriäreffekter för djur och människor.

För mer information om utsläpp till mark och vatten och annan miljöpåverkan som i första hand har att göra med byggande och drift av infrastruktur rekommenderar vi Trafikverkets sidor om natur, kultur och landskap.

Elektromagnetiska fält skapas runt järnvägens kontaktledning när tåg passerar. Magnetfältet varar några minuter och avtar med avståndet från banan.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!