Avregistrera fordon

När ett fordon aldrig mer ska användas på vägarna
ska man avregistrera fordonet.
Att avregistrera är inte det samma
som att avställa.

Ett fordon som är avställd är kvar i registret
men du får inte använda fordonet.
När du avregistrerar ett fordon
finns fordonet inte kvar i registret.

Export av fordon

Om du exporterar ett fordon,
om du säljer fordonet utanför Sverige
ska du avregistrera fordonet.
 
Du anmäler avregistrering på
registreringsbeviset.
Du ska också skicka in
bilens registreringsskyltar
och en exporthandling.
Transportstyrelsen bestämmer sedan
om ditt fordon ska avregistreras.

Mottagningsbevis

När du lämnat bilen till skrotning
får du ett mottagningsbevis.
Mottagningsbeviset visar
att du inte längre äger fordonet.
Du eller skrotaren ska skicka mottagningsbeviset
till Transportstyrelsen.