Uppföljning av den svenska sjöfartsmarknaden efter införandet av SECA-direktivet

Uppföljning av den svenska sjöfartsmarknaden efter införandet av SECA-direktivet

Inför beslutet kring svaveldirektivet väcktes farhågor att regleringen skulle leda till negativa effekter i form av högre bränslepriser, överflyttning från sjö- till landtransporter och sämre konkurrenskraft för näringslivet inom SECA. Inom ramen för sin marknadsövervakning följer därför Transportstyrelsen vilken effekt införandet av svaveldirektivet får på den svenska sjöfartsmarknaden. Rapporten visar att sjöfartsmarknaden än så länge tycks ha klarat av omställningen bra, men har samtidigt inte fullt ut kunnat dra nytta av prisfallet.

Utgiven 2018-05-25