Sjöfartsmarknadens utmaningar - en rapport om effekter av pandemin covid-19

Sjöfartsmarknadens utmaningar - en rapport om effekter av pandemin covid-19

Rapporten syftar till att beskriva och diskutera aktuella trender på sjöfartsmarknaden mot bakgrund av den pågående pandemin covid-19.

Utgiven 2021-02-01