Säkerhetsöversikt sjöfart 2022

Säkerhetsöversikt sjöfart 2022

I Transportstyrelsens sjösäkerhetsöversikt för år 2022 presenterar vi statistik över rapporterade olyckor och tillbud i den svenska yrkessjöfarten tillsammans med en beskrivning av vårt förebyggande säkerhetsarbete. För fritidssjöfarten i Sverige presenteras statistik över omkomna eller saknade. Säkerheten inom både yrkes- och fritidssjöfarten är fortsatt på rätt väg när det gäller antalet omkomna, som minskade i förhållande till året innan.

Utgiven 2023-05-29