Godstransportköparnas syn på järnvägsmarknaden 2022

Godstransportköparnas syn på järnvägsmarknaden 2022

Enligt SERA-direktivet ska Transportstyrelsen fråga godstransportköpare om deras syn på järnvägsmarknaden. För att leva upp till detta krav har vi gjort en undersökning bland godstransportköpare. Denna rapport baseras på resultaten från undersökningen

Utgiven 2023-06-20