Sve o vozačkoj dozvoli

Ova brošura vam pomaže da pronađete ono što vam je zaista nužno među zahtjevima za različite kategorije vozačke dozvole. Brošura se obraća vama koji ćete tek polagati za vozačku dozvolu, vama koji ćete postati instruktori vožnje i vama koji već imate vozačku dozvolu ali želite znati više o svemu tome.

Artikelnummer 100619. Utgiven av Transportstyrelsen och Trafikverket 2014-01-14