Ledanknuten lotsdispens

Innan du skickar en ansökan om ledanknuten lotsdispens till Transportstyrelsen ska du genomföra minst en informationsresa med lots i den aktuella farledens båda riktningar på det fartyg som ansökan gäller. En informationsresa är en lotsning där en lots lämnar särskild information, baserad på erfarenhet, om farleden och den lokala trafiken.

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2012-06-01