Vill du veta mer om förbudet mot utsläpp av toalettavfall

Utsläppsförbudet trädde i kraft den 1 april 2015. I den här broschyren får du svar på de vanligaste frågorna.

Broschyren finns just nu endast för nedladdning.

Artikelnummer TS201615. Utgiven av Transportstyrelsen 2016-02-17