Mottagning av avfall från fritidsbåtar

År 2015 införs ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag.
Förbudet omfattar svenskt sjöterritorium i sin helhet och gäller alla fritidsbåtar förutom de som är k-märkta. Förbudet införs genom Transportstyrelsens föreskrift (TSFS 2012:13) som träder i kraft den 1 april 2015. Förbudet införs på uppdrag av regeringen.

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2013-01-30