Nya EU-regler för dig som flyger

Nya EU-regler kring flygande personal trädde i kraft den 8 april 2012 och börjar tillämpas i Sverige med start den 8 april 2013. Reglerna omfattar bland annat pilotcertifiering, medicinska krav, kvalificering av kabinbesättningar samt krav på myndigheter och organisationer. Nyheterna är framför allt nya certifikat, nya krav och benämningar på utbildningsorganisationer samt nya medicinska krav. Dessutom införs en ny luftfartygsklass: komplexa enpilotsluftfartyg med höga prestanda (Single Pilot High Performance Complex Aircraft, SPHPCA).

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2013-03-06