Flygtendenser nr 4 2010

Bruksflyg är ett samlingsbegrepp för arbeten som utförs med hjälp av luftfartyg såsom lyft, bogsering, inspektioner och övervakning.  De arbeten som utförs kan innebära flygning på låghöjd och nära bebyggelse.

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2011-05-12