Flygtendenser nr 3 2008

I detta nummer av Flygtendenser fokuserar vi på krisberedskap och luftfartens roll i det arbetet. När vi för närmare två år sedan startade utgivningen av Flygtendenser var det för att återkommande informera och analysera om vad som händer inom flyget. Några av våra teman har varit flyget och miljön, utvecklingen inom utrikesflyget och det svenska flygplatssystemets utveckling. 

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2008-11-11