Flygtendenser nr 2 2008

Flyget spelar en viktig roll som förutsättning för globaliseringen. Att kunna förflytta sig snabbt och säkert över hela jordklotet är en nödvändighet i många sammanhang och kan inte alltid ersättas med videokonferenser och andra IT-lösningar.
Flyget har upplevt en enastående utveckling, inte minst som en följd av olika avregleringar och genom lågkostnadsbolagens inträde på olika marknader under 1990-talet. 

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2008-07-30