Flygtendenser nr 1 2011

I detta nummer av Flygtendenser redovisar vi hur flygsäkerhetsarbetet ser ut inom olika arbetsområden på luftfartsavdelningen.

Säkerheten är alltid i fokus vid all vår verksamhet och vi vill med detta temanummer ge en inblick i hur flygsäkerhetsfrågorna är centrala i vårt dagliga arbete.

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2011-11-01