×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Flygtendenser nr 1 2008

Sveriges geografiska läge och långa avstånd inom landet ställer krav på effektiva transporter och inrikesflyget spelar i det avseendet stor roll för att minska avstånden och förbättra tillgängligheten i hela landet. I den pågående miljödebatten har flygets framtida roll alltmer ifrågasatts och röster höjs för att begränsa flyget. I detta nummer av Flygtendenser kommer vi att titta närmare på inrikesflygets utveckling och förutsättningar.

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2008-04-15