Flygtendenser nr 1 2007

Luftfartsstyrelsen har som huvuduppgift att främja en säker, kostnadseffektiv och miljösäker civil luftfart samt att övervaka att marknaden fungerar effektivt ur ett konkurrensperspektiv. Behovet av adekvat information om marknadens utveckling blir därför alltmer påtaglig särskilt på en marknad som präglas av ökad konkurrens och snäva marginaler. 

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2007-04-15