Flygtendenser EU-special

Det dröjde ända till mitten av 1980-talet innan luftfartssektorn kom att bli föremål för EG-lagstiftning.
Orsakerna var flera. 1986 ändrades dock det juridiska läget med ett prejudicerande rättsfall i EG-domstolen.

Idag är EG:s lagstiftning på luftfartsområdet omfattande.

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2009-06-25