Nyhetsarkiv

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Luftfart

182 nyhetsartiklar

Tillfälligt farligt område i södra Östersjön

Transportstyrelsen har beslutat om att upprätta ett tillfälligt D-område (farligt område) i södra Östersjön över internationellt vatten efter ansökan från Main Air Traffic Management Center of Russia.

Publicerades 2018-03-29

Så ska internationella flygets klimatpåverkan minska

Flygbolagen ska klimatkompensera för sina utsläpp genom köp av utsläppskrediter. Det är förslaget när staterna inom den internationella luftfartsorganisationen ICAO har enats om styrmedel för att minska utsläppen från flyget. Nu har Sverige skickat in sina synpunkter på förslaget till regler.

Publicerades 2018-03-05

Digitala påminnelser gynnar miljön

Transportstyrelsen fortsätter sin satsning med att digitalisera utskick av meddelanden. I mars månad börjar myndigheten därför att skicka tilläggsavgift för trängselskatt och förseningsavgift för infrastrukturavgifter digitalt.

Publicerades 2018-03-05

Transportstyrelsen välkomnar oberoende utredning

I dag överlämnades regeringens oberoende utredning om Transportstyrelsens hantering av myndighetens upphandling av it-drift till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Publicerades 2018-02-23

Arbetsvillkor påverkar säkerhetsbeteende hos piloter

Arbetsvillkor, hälsa och säkerhetsbeteende skiljer sig påtagligt mellan trafikpiloter som arbetar i olika säkerhetsklimat. Sämre arbetsvillkor ger sämre hälsa och sämre säkerhetsbeteende. Det visar en studie som Karolinska institutet gjort. Studien ingår i ett större forskningsprojekt som genomförs av Karolinska institutet i samarbete med Transportstyrelsen.

Publicerades 2018-02-09