Nej, det går inte att anmäla ägarbyte i appen i dessa fall.

Om du köper eller säljer ett fordon från ett dödsbo, ska anmälan ske på fordonets registreringsbevis (det senast utfärdade). En dödsbodelägare, boutredningsman eller annan representant från dödsboet undertecknar anmälan.

Anmäl ägarbyte via registreringsbevis