Möt våra medarbetare

Vår organisation består av cirka 2 000 kunniga medarbetare som arbetar för en hållbar framtid. Vi har alla olika bakgrund, erfarenhet och utbildning - det tycker vi är en styrka. Här får du inspireras av några av dem.

Det här innebär mitt jobb:

Jag jobbar som systemutvecklare inom trängselskatt- och infrastrukturavgifter där mina arbetsuppgifter är att förvalta och utveckla befintligt it-system. Jag arbetar i ett agilt team på cirka 10 personer, testare, kravare och utvecklare. Teamet ansvarar för att alla passager för trängselskatt och infrastrukturavgifter bearbetas i systemet för att till slut resultera i skatt- eller avgiftsbeslut. Just nu utvecklar vi en undantagsregel av trängselskatt för boende i Backaområdet i Göteborg.

Det bästa med mitt jobb på Transportstyrelsen:

Det är omväxlande arbetsuppgifter, den ena dagen är inte den andra lik. Trängselskattesystemet är uppbyggt med många olika tekniker så utvecklingsarbetet blir omväxlande och utvecklande. Kompetensutveckling är en ständigt pågående punkt som gör jobbet roligt eftersom teknikutvecklingen går snabbt. Det vi gör har även stort intresse från allmänheten och det vi arbetar med bidrar till allmännytta.

Teamet består av många väldigt trevliga arbetskamrater, högt i tak och vi har kul ihop. Som ny är det lätt att komma in i den goda gemenskapen.

Därför vill jag bli din kollega:

Det är alltid roligt med nytt folk som kommer in med nya idéer i teamet. Vi kan lära oss många nya saker av varandra.

 

Det här innebär mitt jobb:

Jag jobbar med regelutveckling, både nationellt och internationellt inom EU. I rollen som förvaltningsledare för föreskriftsarbetet så är min uppgift att kvalitetssäkra den regelutveckling som enheten för behörigheter jobbar med. Därutöver jobbar jag med expertstöd internt och externt och jag är kontaktperson för media gällande frågor om körkort, förarutbildning och förarprövning.

Därför vill jag bli din kollega:

Arbetet här är spännande, lärorikt, utmanande och roligt. Vi har ett brett arbetsområde och det finns goda utvecklingsmöjligheter för den som gillar utmaningar. Att jobba här innebär trygghet i anställningen och vi har bra villkor för t.ex. friskvård och personlig kompetensutveckling.

Fördom om mitt jobb som inte stämmer:

Att det skulle vara tråkigt eller enformigt att jobba i en myndighet stämmer verkligen inte! Jag har jobbat inom samma sakområde i snart 15 år och jag får fortfarande spännande utmaningar som är nya för mig.

Min största utmaning i arbetet:

Omväxlingen och tempot i arbetet är en rolig utmaning, jag vet sällan vad som kommer att hända nästa arbetsdag. Ett mejl eller telefonsamtal kan kullkasta alla schemalagda planer för dagen, det gäller framförallt mina internationella uppdrag och frågor från media som måste tas om hand på en gång.

Några arbetsuppgifter/uppdrag som jag tycker extra mycket om:

Jag har kontakt med många fantastiska människor i mitt arbete. Det är företrädare för olika branschförbund och intresseorganisationer, politiker och tjänstemän, kollegor från andra länder eller andra myndigheter, journalister, enskilda medborgare eller näringsidkare. Visst är det mycket skrivbordsarbete här på Transportstyrelsen, men alla spännande möten med människor är det som jag uppskattar allra mest.

Det här innebär mitt jobb:

Handlägga tillstånd för befintliga och blivande järnvägsföretagare, samt utföra tillsyn mot järnvägsföretagen.

Det bästa med mitt jobb på Transportstyrelsen:

Att få vara med om att utveckla och påverka så att det ska vara säkert för människor och företag att välja järnvägen som ett självklart transportalternativ. Det är en fantastisk arbetsplats med kollegor som bär på enorm kompetens och kunskap som gör att arbetet blir effektivt, intressant och roligt, samt att detta bidrar till att man själv lär sig nya saker varje dag.

Därför vill jag bli din kollega:

En fantastiskt trevlig arbetsplats med kompetenta och trevliga kollegor. Samtidigt har du som ny kollega stora möjligheter att få vara delaktig till att vara med och påverka, samt göra samhällsnytta.

Fördom om mitt jobb som inte stämmer:

Kan vara att man anser (utan att veta) att arbetsuppgifterna på en myndighet är tråkiga, trista, inte så intressanta och ej samhällsnyttiga. En annan fördom kan vara att de som arbetar på myndigheten är tråkiga, fantasilösa med mera.

Min största utmaning i arbetet:

Att fortsätta arbeta för ett tryggt och säkert järnvägssystem med bland annat att påverka blivande järnvägsföretagare att ta fram ett anpassat och säkert säkerhetsstyrningssystem, utifrån företagets blivande järnvägsverksamhet.

Lina Petersson

Det här innebär mitt jobb:

Arbetar med frågor som rör båtlivets miljöfrågor, så som exempelvis båtbottenfärger, utsläpp av toalettavfall och mikroplaster, skrotning av båtar m.m.

Det bästa med mitt jobb på Transportstyrelsen:

Mitt arbete är flexibelt och jag får vara med och påverka så Sverige kan nå bättre resultat för miljö och hälsa. Jag fungerar i många fall som "spindeln i nätet" då jag genom Båtmiljörådet ser till att frågorna diskuteras och behandlas med alla berörda parter, så som andra nationella och regionala myndigheter, båtlivsorganisationer, branschen, forskare med flera.

Därför vill jag bli din kollega:

Här har man som medarbetare stora möjligheter att påverka Sveriges miljöarbete och även vara med och arbeta fram bra internationella överenskommelser och regelverk som kan ge stora miljöeffekter globalt.

Fördom om mitt jobb som inte stämmer:

Pappersvändare, enformigt och inrutat.

Min största utmaning i arbetet:

Att hinna med allt som man skulle vilja göra, det finns alltid fler goda idéer och förfrågningar än vad tiden räcker till.

Det här visste du inte om mitt jobb:

Vårt arbete kan ge direkt inverkan på vår miljö då vi kan initiera arbeten upp till politiken som vi ser är viktiga och inte bara tvärt om. 

Det här innebär mitt jobb:

Just nu har jag ett uppdrag som strategisk testledare för en samling projekt. Uppdraget går ut på att strategiskt leda och operativt stötta testledare i projekten. Dessutom arbetar jag med verksamhetsutveckling, dels som representant för testdisciplinen i avdelning It:s verksamhetsutveckling men också inom själva testfunktionen.

Det bästa med mitt jobb på Transportstyrelsen:

Att storleken på och komplexiteten av vår verksamhet och it ständigt presenterar mig för nya utmaningar i mitt arbete och att jag hela tiden får utvecklas och lära mig. I min roll som testledare har jag också stora möjligheter att påverka testarbetet på myndigheten. Det tycker jag är roligt och givande.

Det här visste du inte om mitt jobb:

Ingen dag är den andra lik. Som testledare får jag bland annat ta mig an rollen som visionär, kurator, ambassadör, coach och praktiker. Som testledare arbetar man med både människor och teknik.

Därför vill jag bli din kollega:

Som testfunktion har vi alltid mycket att göra och det finns många spännande utmaningar att ta sig an. Vi behöver dig och dina erfarenheter i detta arbete.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!