Att vara medarbetare hos oss

Som medarbetare på Transportstyrelsen är du med och formar din roll redan från start bland annat genom ett introduktionsprogram där du lär känna Transportstyrelsen och blir en del av arbetsgemenskapen.

Ett förtroendefullt medarbetarskap

Transportstyrelsens vision ger oss en plattform för att fortsätta bygga en gemensam kultur grundad på förtroende. Medarbetarskap och ledarskap är beroende av varandra ett förtroendefullt ledarskap och medarbetarskap är en central del i vår interna kultur. Du har återkommande medarbetardialoger med din chef som syftar till att skapa goda förutsättningar för att lyckas med dina arbetsuppgifter och att forma en plan för din utveckling i yrkesrollen.

Den statliga värdegrunden är ett stöd till att stärka en god förvaltningskultur och tydliggör förväntningar på dig i statstjänstemannarollen.

Vi är varandras arbetsmiljö

Vi arbetar aktivt med vår arbetsmiljö, där din och dina kollegors hälsa och trivsel är i fokus. Du som medarbetare är med och formar den gemensamma arbetsmiljön genom ditt dagliga samarbete med andra, i dialogen på arbetsplatsträffar men också genom att delta i olika utvecklingsinsatser som bidrar till ett hållbart arbetsliv. Du kan exempelvis välja mellan flera olika aktiviteter inom jämställdhet och mångfaldsområdet, där du kan inspireras och lära mer genom föreläsningar och utbildningar men också i de uppdrag som myndigheten erbjuder.

Om du behöver personligt stöd, utöver dialog med din chef, så har vi en företagshälsa men erbjuder vi också konfidentiellt samtalsstöd samt konsultation inom ekonomiska och juridiska frågor med stöd av en extern samarbetspartner.

En möjlighet till vidareutveckling

Det är avgörande för vår verksamhet att vi har medarbetare med rätt kompetens och som vill utvecklas i myndigheten. Vi erbjuder många olika sätt att utvecklas på; du kan bredda och fördjupa dig genom olika roller inom din specifika yrkesinriktning men också välja olika inriktningar så som exempelvis internationellt arbete, utredningsarbete eller ledarskap. Det finns ett brett utbud av interna utvecklingsinsatser och du kan välja det sätt som passar dig bäst, genom exempelvis lärarledd utbildning, webbaserade utbildningar, professionella nätverk, fadderskap med mera.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!