Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.

<

 

Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Transportstyrelsen i siffror

Vi finns på 13 orter i landet och har idag cirka 2000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. 

Transportstyrelsen är en statlig myndighet som lyder under regeringen och hör till Näringsdepartementets område.