Det här är förbjudet att ta med sig på planet

Du får inte ta med dig detta i handbagaget:

Skjutvapen som pistoler, leksaksvapen,
pilbågar, harpuner och slangbågar.

Apparater som kan förlama en person,
till exempel elpistoler.
Apparater som kan bedöva och avliva djur.
Du får inte ta med dig gaser
och kemikalier som pepparsprej och tårgas.

Du får ta med dig vassa föremål
som sax och knivar om
bladet är under sex centimeter,
det vassa föremålet får alltså inte
ha ett blad som är mer än sex centimeter.

Du får inte ta med dig verktyg
som kan skada andra personer,
till exempel kofot, borr, såg eller spikpistol.

Du får inte ta med trubbiga föremål
som batonger, brännbollsslagträ
eller utrustning till kampsport.

Du får inte ta med ämnen som kan explodera
eller börja brinna, som ammunition,
fyrverkeripjäser, rökbomber och dynamit.