Tillståndsmätning 2022 - Rapport Gods och sociala villkor

Tillståndsmätning 2022 - Rapport Gods och sociala villkor

Transportstyrelsen har under 2022 genomfört en mätning av regel-efterlevnaden bland de som utför godstransporter på väg. Vi kan konstatera att regelefterlevnaden generellt är hög och att detta gäller oavsett om det är krav på förare, företag eller fordon som har kontrollerats. Inom ett flertal områden råder närmast fullständig regelefterlevnad, bland annat vad gäller krav på behörigheter, färdskrivare och vägarbetstid.

Utgiven 2022-12-09