Översyn av körkortskrav för syn

Översyn av körkortskrav för syn

Transportstyrelsen har sedan våren 2018 arbetat med en översyn av de medicinska kraven om diabetes och synfunktionerna för att få ha körkort. Syftet med översynen har varit att utreda om 

  • medicinföreskrifterna följer körkortsdirektivet 
  • Sverige har strängare krav än andra länder i Europa 
  • medicinföreskrifterna behöver utvecklas.

För mer information om rapporten, se sidan Översyn av körkortskrav för syn och diabetes

Utgiven 2020-06-01