Transportstyrelsens hållbarhetsarbete 2022

Transportstyrelsens hållbarhetsarbete 2022

I denna rapport går det att läsa om Transportstyrelsens arbete för att bidra till ett hållbart transportsystem – utefter de tre dimensionerna: den miljömässiga, den sociala och den ekonomiska. Rapporten består av fyra avsnitt, som berör allt från regelutveckling för drönare och cykel till framtagandet av underlag till kommande klimatpolitiska handlingsplan – ett av regeringens viktigaste verktyg för att nå klimatmålen. Rapporten är framtagen i samverkan med flera av myndighetens sakexperter inom en rad olika områden och vänder sig både till intresserade utomstående som till myndighetens egna medarbetare.

Utgiven 2023-02-01