Sjösäkerhetsprogram för Sverige

Sjösäkerhetsprogram för Sverige

Sjösäkerhetsprogrammet visar hur de olika delarna av Sveriges sjösäkerhetsarbete samverkar. Syftet med programmet är att på ett strukturerat sätt visa hur sjösäkerhetsarbetet bedrivs i Sverige.

Utgiven 2017-06-20