Sjösäkerhetsprogram för Sverige

/link/7d02ad1099354e9dacb46cfd47991fcc.aspx

Sjösäkerhetsprogrammet visar hur de olika delarna av Sveriges sjösäkerhetsarbete samverkar. Syftet med programmet är att på ett strukturerat sätt visa hur sjösäkerhetsarbetet bedrivs i Sverige.

Utgiven 2017-06-20