Sjöfartens påverkan av kriget i Ukraina

Den 24 februari inledde Ryssland en fullskalig militär invasion av Ukraina, med ett mer konfliktfyllt och osäkert läge i omvärlden som följd. Kriget är främst en humanitär tragedi men har även fått andra konsekvenser, bland annat på sjöfarten. Men vad är det som händer och hur har sjöfarten påverkats av kriget?

Sjöfartens påverkan av kriget i Ukraina

I följande rapport ges en överblicksbild av hur sjöfarten har påverkats, med fokus på den svenska sjöfarten.

Utgiven 2022-09-27