Sjösäkerhetsarbetet 1994-2001

Sjösäkerhetsarbetet 1994-2001

Rapport om vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra sjösäkerheten under åren 1994-2001. Arbetet med sjösäkerhetsfrågor har traditionellt bedrivits längs två vägar. Det arbete, som avsett fartyg som går i internationell trafik, har bedrivits internationellt medan arbetet med de fartyg, som enbart går i inrikes trafik, har bedrivits nationellt.

Utgiven 0001-01-01