Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2021

Transportstyrelsen följer tillsammans med Järnvägsgruppen på KTH pris- och utbudsutvecklingen på persontrafikmarknaden på järnväg. Samarbetet med Järnvägsgruppen har pågått ett antal år vilket gjort det möjligt att stegvis analysera olika delar av marknadsutvecklingen.

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2021

I förra årets rapport riktade vi fokus mot hur covid-19-pandemin påverkade utbud och resande på de långväga relationerna. Årets rapport är delvis en uppföljning av detta då vi tittar närmare på utvecklingen som skett under pandemins andra år. Men vi tar också ett mer övergripande grepp om utvecklingen på den långväga marknaden sedan den, för snart tolv år sedan, öppnades upp för konkurrens.

Utgiven 2022-05-18