Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2022

Transportstyrelsen följer årligen pris- och utbudsutvecklingen på persontrafikmarknaden på järnväg.

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2022

I årets rapport följer vi utvecklingen det första året efter covid-19-pandemin och tar ett mer övergripande grepp om pris- och utbudsutvecklingen på den långväga marknaden.

TSJ 2023-779.

Utgiven 2023-04-27