Utveckling av luftfarten 2016

Redovisar utvecklingen av luftfarten under 2016.