Transportmarknaden i siffror 2021

Transportmarknaden i siffror är en del av Transportstyrelsens marknadsövervakning. Rapporten ger en översiktlig bild av utvecklingen på marknaderna för person- och godstransporter på väg- och järnvägsområdet.

Transportmarknaden i siffror 2021

Rapporten fokuserar på tre huvudsakliga områden: statistik kring trafik- och resandeutveckling, ekonomisk utveckling och marknadshändelser.

Rapporten är uppdelad i två delar, en avseende persontrafik och en avseende godstrafik.

Tanken med rapporten är att ge en översiktlig bild av transportmarknaden och hur den utvecklas. Den riktar sig till branschorganisationer, departement, myndigheter och företag. Iakttagelser vi gör i rapporten återförs till vår tillsyn, regelgivning och övriga marknadsövervakning.

Utgiven 2022-03-01