Tillgång och rörlighet på av järnvägsfordon – Etablering på järnvägsmarknaden

Tillgång och rörlighet på av järnvägsfordon – Etablering på järnvägsmarknaden

Syftet med att öppna upp järnvägsmarknaden för kommersiella alternativ är i huvudsak att trafikutbudet ska förbättras så att fler väljer tågtransporter. Förväntningarna på en öppen järnvägsmarknad är även att priserna ska pressas, att kvaliteten på transporterna förbättras och att kundvärdet därmed ökar. En väg att förbättra trafikutbudet är att nya aktörer ges möjlighet att etablera sig och stanna kvar på marknaden.

Utgiven 2014-10-01