Nyckeltalsanalys av järnvägsföretag 2010

Nyckeltalsanalys av järnvägsföretag 2010

I Transportstyrelsens marknadsövervakning ingår att årligen upprätta en nyckeltalsanalys. Syftet med nyckeltalsanalysen är att beskriva järnvägs-företagens konkurrensmiljö och ekonomiska förhållanden. Vidare ger nyckeltalsanalysen information till andra processer inom Transportstyrelsen, till exempel till tillstånds-, tillsyns- och regelutvecklingsprocesserna.

Utgiven 2012-05-16