Marknadstillträde för långväga persontransporter på järnväg – Hur upplever tågbolagen förutsättningarna?

Marknadstillträde för långväga persontransporter på järnväg – Hur upplever tågbolagen förutsättningarna?

Kapaciteten i det svenska järnvägsnätet är per definition begränsad och det finns bara möjlighet att rymma ett visst antal tåg i systemet. Trafikverket fördelar kapaciteten på spåren mellan operatörer som ansöker om tåglägen i en årlig administrativ tilldelningsprocess. Processen resulterar i en tågplan, en tidtabell, som gäller för ett år framåt. Fördelningen av kapaciteten ska ske på ett konkurrensneutralt och icke-diskriminerande sätt och ett samhällsekonomiskt effektivt utnyttjande av järnvägskapaciteten ska eftersträvas.

Utgiven 2014-04-04