Marknadsanalyser och samråd

Marknadsanalyser och samråd

Föreliggande rapport utgör en del av Transportstyrelsens marknadsövervakning på kollektivtrafikområdet. Rapporten behandlar de marknadsanalyser och de samråd som ska ligga till grund för, och föregå, bedömningarna om den kommersiella trafikens möjligheter i trafikförsörjningsprogrammen.

Utgiven 2015-05-01