Marknaden för underhåll av järnvägsfordon

Marknaden för underhåll av järnvägsfordon

Marknaden för underhåll av järnvägsfordon är en del av Transportstyrelsens marknadsövervakning på järnvägsområdet.

Rapporten beskriver hur den svenska marknaden för järnvägsnära tjänster med fokus på marknaden för underhåll av järnvägsfordon fungerar sett ur ett konkurrens- och marknadtillträdesperspektiv. Tanken är att rapporten ska ge en bild av marknaden för underhåll av järnvägsfordon sett ur såväl de efterfrågande som de tillhandahållande aktörernas perspektiv.

Rapporten kompletterades med en engelsk sammanfattning i juli 2017.

Utgiven 2017-05-18