Fordonsbesiktningsmarknaden maj till och med augusti 2014

Marknaden för fordonsbesiktning fortsätter att utvecklas avseende antalet besiktningsstationer.

Fordonsbesiktningsmarknaden maj till och med augusti 2014

Det är dock fortfarande en bit kvar till en väl fungerande marknad i hela landet beträffande konkurrens mellan företag och möjlighet för kunden att välja besiktningsföretag. Främst gäller detta i landets glesare befolkade delar.

Utgiven 2014-09-22