Fordonsbesiktningsmarknaden 2014

Den här rapporten utgör en del av Transportstyrelsens tillsyn och övervakning av fordonsbesiktningsmarknaden som omreglerades 1 juli 2010.

Fordonsbesiktningsmarknaden 2014

Rapporten beskriver utvecklingen under perioden 1 januari 2014 till och med 31 december 2014. Iakttagelser och åtgärdsförslag återförs såväl till Transportstyrelsen som till Swedac. Mottagare av rapporten är förutom regeringen, aktörer inom fordonsbesiktningsmarknaden samt media och allmänhet.

Utgiven 2015-04-01