Säkerhetsöversikt Luftfart 2021

Säkerhetsöversikt Luftfart 2021

Den här rapporten redovisar säkerhetsutvecklingen under 2021 baserat på ett antal säkerhetsnyckeltal inom luftfarten. Uppgifter kommer in till Transportstyrelsen med stöd av de lagar, förordningar och föreskrifter som styr händelserapporteringen.

Utgiven 2022-06-14