Luft under gröna vingar - Planerad produktion av hållbara flygbränslen i Sverige

Luft under gröna vingar - Planerad produktion av hållbara flygbränslen i Sverige

Denna rapport är ett kunskapsunderlag som avser beskriva befintlig och planerad produktion av hållbara flygbränslen i Sverige fram till 2030. Rapporten redogör för hur fem bränsleproducenter ser på förutsättningarna att bygga upp produktionskapacitet för hållbara flygbränslen.

Utgiven 2023-09-13