Intrång på bana

Intrång på bana

Intrång på bana är en av de vanligaste orsakerna till att ett haveri eller allvarligt tillbud inträffar på en flygplats. Syftet med rapporten är att bidra till att minska antalet intrång på bana.

Utgiven 2013-06-24