Geografisk tillgänglighet med flyg - En jämförelse mellan 2018 och 2019

Geografisk tillgänglighet med flyg - En jämförelse mellan 2018 och 2019

Transportstyrelsen har undersökt möjligheten att nå övriga Europa med flyg för en endagsförrättning. På motsvarande sätt har möjligheten att besöka Sverige undersökts. Jämfört med 2018 har det skett en försämring av möjligheten att ta sig ut i Europa, eller omvänt att ta sig från Europa till Sverige. Rapporten visar också förändringar när det gäller tillgänglighet inom Sverige.

Utgiven 2020-02-01